Banner here
Hotline here
  • Slideshow ảnh chính
  • Slideshow ảnh chính
  • Slideshow ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
HIỆU QUẢ - CẢM THÔNG - CẢI TIẾN LIÊN TỤC

icon HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khoa Cấp cứu: 0623 883 115

icon ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

Người dùng:
Mật khẩu:

icon VIDEO GIỚI THIỆU

icon LIÊN KẾT WEBSITE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

icon THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 43
Lượt truy cập: 756983

Lịch sử hình thành

Ngày tạo : 7/24/2015    Lượt xem : 8916

 

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

 

      Năm 1989, Trung tâm Y tế huyện Đức Linh được thành lập trên cơ sở xác nhập Phòng Y tế huyện Đức Linh và Bệnh viện huyện Đức Linh theo Quyết định số 104/QĐ-UB ngày 29/7/1989 của UBND huyện Đức Linh. Khi mới thành lập, Trung tâm Y tế huyện Đức Linh gồm một bệnh viện huyện (có 4 phòng chức năng, 6 khoa lâm sàng và 02 khoa cận lậm sàng) và 11 trạm y tế xã. Chỉ tiêu giường bệnh của bệnh viện huyện là 100 giường bệnh. Lúc mới thành lập, bệnh viện có nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị …trong bối cảnh mô hình bệnh tật của huyện diễn biến phức tạp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sự tham gia phòng bệnh của cộng đồng còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động của bệnh viện còn thấp.

 

        Năm 2006 Trung tâm Y tế Đức Linh được tách ra thành 02 đơn vị là Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Đức Linh và bệnh viện huyện Đức Linh theo quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Chỉ tiêu giường bệnh của bệnh viện huyện được nâng lên 130 giường. Cơ cấu tổ chức của bệnh viện gồm có 4 phòng chức năng, 8 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng.

 

         Đến năm 2007, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân của hai huyện Đức Linh và Tánh Linh, UBND tỉnh Bình Thuận Quyết định nâng cấp bệnh viện huyện Đức Linh lên thành Bệnh viện Đa Khoa khu vực Nam Bình Thuận theo quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Chỉ tiêu giường bệnh được nâng lên là 190 giường. Cơ cấu tổ chức có 6 phòng nghiệp vụ, 9 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng. Tổng số cán bộ viên chức của bệnh viện là 155 người. Tháng 04 năm 2008, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định xếp hạng Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận từ đơn vị sự nghiệp y tế hạng III lên đơn vị sự nghiệp y tế hạng II.

 

II. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CỦA BV:

 

          - Tổng số CBVC toàn bệnh viện là 390 người. Trong đó:

          + Biên chế:           280 người;

          + HĐ ngắn hạn:    70 người;

          + HĐ 68/CP:        30 người;

          + Thử việc:           10 người.

 

          - Bệnh viện có 27 đơn vị trực thuộc gồm : 07 phòng nghiệp vụ, 12 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng và 02 PK ĐKKV.

          - Chỉ tiêu giường bệnh : 320 giường, với công suất sử dụng giường bệnh hàng năm là 100%.

 

          - Số liệu công tác khám chữa bệnh bình quân hàng năm :

          + Khám chữa bệnh ngoại trú :                   230.000 lượt, trong đó:

                   *Khám tại bệnh viện:                        175.000

                   *Tại 02 PK ĐKKV:                          55.000

           - Công tác thu chi tài chính :

          + Thu viện phí bình quân là 36 tỷ đồng/năm, trong đó thu viện phí trực tiếp từ người bệnh là 8 tỷ, thu từ bảo hiểm y tế là 28 tỷ  

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

Tổng số cán bộ viên chức và người lao động là 390

 

          - Về trình độ chuyên môn :

 

          + Bác sĩ CKII                        02

          + Bác sỹ CKI                        14

          + Thạc sỹ                              06

          + Bác sỹ                                26

          + Y sỹ                                   54

          + Dược sỹ CKI                      01

          + Dược sĩ Đại học                  08

          + Dược sỹ Trung cấp             18

          + Cử nhân ĐD                       13

          + CN-CĐ Điều dưỡng            14

          + Trung cấp Điều dưỡng       104

          + Cử nhân HS                        04

          + Trung cấp Hộ sinh               38

          + Cử nhân Y                          08

          + Trung cấp Y                        12

          + Cử nhân khác                      13

          + Kế toán Trung cấp               07

          + Kỹ thuật viên khác               02

          + Sơ cấp                                07                  

          + Hộ lý                                  24              

          + Lái xe cứu thương                05    

       

          - Về cơ cấu bộ phận:

 

          + Ban Giám đốc + các phòng Nghiệp vụ:   50                     

          + Khối lâm sàng:                     221                    

          + Khối Cận lâm sàng:               56                   

          + 02 PK ĐKKV:                      63

 

 

icon HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Top