Banner here
Hotline here
  • Slideshow ảnh chính
  • Slideshow ảnh chính
  • Slideshow ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
HIỆU QUẢ - CẢM THÔNG - CẢI TIẾN LIÊN TỤC

icon HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khoa Cấp cứu: 0623 883 115

icon ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

Người dùng:
Mật khẩu:

icon VIDEO GIỚI THIỆU

icon LIÊN KẾT WEBSITE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

icon THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 757003

Đào tạo

Hinh anh

Tài liệu giao tiếp ứng xử ...

Hinh anh

Xử lý nước thải bệnh viện...

Hinh anh

Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế ...

Hinh anh

Đào tạo và truyền thông quản lý chất thải y tế...

Hình ảnh
Tái chế, tái sử dụng chất thải rắn y tế

Tái chế, tái sử dụng chất thải rắn y tế...

Hình ảnh
Quan trắc mội trường y tế

Quan trắc mội trường y tế...

Hình ảnh
Quản lý chất thải khí trong cơ sở y tế

Quản lý chất thải khí trong cơ sở y tế ...

Hình ảnh
Phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế

Phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế...

Hình ảnh
Lập kế hoạch quản lý chất thải y tế

Lập kế hoạch quản lý chất thải y tế ...

Hình ảnh
Chính sách và văn bản pháp luật về quản lý chất thải y tê

Chính sách và văn bản pháp luật về quản lý chất thải y tê...

Hình ảnh
Ảnh hưởng chất thải y tế đến sức khỏe và môi trường

Ảnh hưởng chất thải y tế đến sức khỏe và môi trường...

Hình ảnh
An toàn vệ sinh lao động

An toàn vệ sinh lao động...

Hình ảnh
VỆ SINH TAY

Vệ sinh tay, vệ sinh hô hấp, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân...

Hình ảnh
Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn ngày 18/01/2016

Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Hình ảnh
Một số nội dung về luật BHYT

Một số nội dung về luật BHYT...

Hình ảnh
Luật bảo hiểm y tế

Luật bảo hiểm y tế ...

Hình ảnh
Thông tư 07/2014 về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế

Thông tư 07/2014 về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế...

icon HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Top