Banner here
Hotline here
  • Slideshow ảnh chính
  • Slideshow ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
  • Slide ảnh chính
HIỆU QUẢ - CẢM THÔNG - CẢI TIẾN LIÊN TỤC

icon HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khoa Cấp cứu: 0623 883 115

icon ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

Người dùng:
Mật khẩu:

icon VIDEO GIỚI THIỆU

icon LIÊN KẾT WEBSITE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

icon THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 44
Lượt truy cập: 731641

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC NĂM 2015

Ngày tạo : 8/4/2015    Lượt xem : 7372

 

BỆNH VIỆN ĐKKV NAM BÌNH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KHOA DƯỢC

 

Vui lòng tải file chi tiết: Tại đây

 

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC NĂM 2015
Stt Tên hoạt chất Tên thuốc          ĐVT     Giá VAT
1

Biphenyl dimethyl

dicarboxylat 25mg

BDD (Biphenyl dimethyl dicarboxylat) viên 650
2 Acenocoumarol 4mg Darius 4 (Acenocoumarone 4mg) viên 3000
3 Acetazolamid 250mg Acetazolamid 250mg viên 920
4 Acetylsalicylic acid 80mg Aspilets EC (Acetylsalicylic acid 80mg) viên 490
5 Acetylsalicylic acid 81mg Aspirin 81mg (Acetylsalicylic acid) viên 105
6 Acid amin 8,5%, 250m Amigold 8,5% 250ml (Acid amin 8,5%, 250ml) túi 58500
7 Acyclovir 800mg Mibeviru 800mg (Acyclovir 800mg) viên 1974
8 Albumin 20%/50ml Humanalbumin (Albumin 20%/50ml) chai 787500
9 Alendronat 10mg Alenbe 10mg (Alendronat 10mg) viên 2205
10 Alimemazin 5mg Theratussine 5mg (Alimemazin) viên 95
11 Allopurinol 300mg Allopurinol viên 546
12 Alpha chymotrypsin 4,2mg Katrypsin viên 282
13 Alpha chymotrypsin 5000UI Alpha chymotrypsin 5000UI lọ 6594
14 Alphachymotrypsin 4,2mg Alphachymotrypsin viên 441
15 Alphachymotrypsin 5000UI Alphachymotrypsin 5000UI lọ 6594
16 Aluminum phosphat 20g - 20% Phacolugel 20g (Aluminum phosphat) gói 1218
17

Aluminum phosphat 20g - 20%

Phacolugel 20g (Aluminum phosphat) gói 1344
18 Alverin 40mg Spasmarizine (Alverin 40mg) viên 150
19 Alverin+Simethicon (60mg+300mg) Meteospasmyl (Alverin+Simethicon) viên 3056
20 Alverin+Simethicon (60mg+300mg) Newstomax (Alverin+Simethicon) viên 1470
21 Ambroxol 30mg Lobonxol (Ambroxol 30mg) viên 1680
22 Aminophylin 4,8% 5ml Diaphyllin Venosum 4,8% 5ml (Aminophylin) ống 10815
23 Amitryptilin 25mg Amitryptilin 25mg viên 158
24 Amlodipin 5mg Amlodipin 5mg viên 210
25 Amlodipin 5mg Amlodipin Stada 5mg viên 644
26

Amoxicilin + acid clavulanic

(250mg+62,5mg)

Ofmantine 250+62,5 (Amoxicilin + acid clavulanic) gói 2940
27 Amoxicilin + Acid clavulanic (500mg+125mg) Midagentin 500/125 (Amoxicilin + Acid clavulanic) viên 3381
28 Amoxicilin 500mg Amoxicilin 500mg viên 567
29 Amoxicilin+acid clavulanic (875mg+125mg) Augbidil 1g (Amoxicilin+acid clavulanic) viên 4599
30 Amoxicillin 250mg Amoxividi 250 (Amoxicillin 250mg) gói 819
31 Amoxicillin 250mg Amoxicillin 250mg gói 735
32 Ampicilin 1g Ampicillin 1g lọ 4980
33 Amylase+papain+simethicon
(100mg+100mg+30mg)
Enterpass (Amylase+papain+simethicon) viên 1533
34 Arginin 200mg Armeginin 200mg (Arginin 200mg) viên 420
35 Atorvastatin 20mg Atormarksans 20 (Atorvastatin) viên 1220
36 Atropin 0,25mg Atropin 0,25mg ống 600
37 Atropin Sulfat 0.25mg/ml Atropin Sulfat ống 590
38 Azithromycin 125mg Vizicin 125 gói 2499
39 Azithromycin 500mg Aziefti 500mg (Azithromycin) viên 3990
40 Bisacodyl 5mg Bisalaxyl 5mg (Bisacodyl) viên 680
41 Bisacodyl 5mg Bisacodyl 5mg viên 320
42 Bisoprolol 5mg Corneil 5 (Bisoprolol 5mg) viên 725
43 Bromhexin 8mg Bromhexin 8mg viên 63
44 Budesonid + Formoterol (200mcg+6mcg) Foracort 200 (Budesonid + Formoterol) lọ 285000
45 Bupivacain 0,5%/4ml Regivell 5mg/ml (Bupivacain 0,5%/4ml) ống 27399
46 Calci carbonat + tribasic calci phosphat
+ calci fluorid + magnesi hydroxyd + cholecalcifero
Fudocal (Calci carbonat + tribasic calci phosphat
+ calci fluorid + magnesi hydroxyd + cholecalciferol)
viên 1680
47 Calci carbonat+Calcigluconolactat
(300mg+2940mg)
Myvita calcium 500mg (Calci carbonat+Calcigluconolactat) viên 1600
48 Calci clorid 500mg/5ml Calci clorid 500mg/5ml ống 1575
49 Calciclorid 500mg/5ml Calciclorid 500mg/5ml ống 2500
50 Calciglucoheptonat + Vitamin D2 + Vitamin C + Vitamin PP (1,1g + 100IU + 100mg +50mg/10ml) Calcium Domesco (Calciglucoheptonat + Vitamin D2
+ Vitamin C + Vitamin PP)
ống 2500
51 Calcitonin 50UI/m Miacalcic inj (Calcitonin 50UI/ml) ống 87870
52 Calcitriol 0,25mcg Dofoscar (Calcitriol 0,25mcg) viên 735
53 Calcium+Vitamin D3 (500mg+200UI) Vacocalcium CD(Calcium+Vitamin D3) viên 157
54 Captopril 25mg Captopril 25mg viên 165
55 Carbamazepin 200mg Tegretol Tab 200mg (Carbamazepin 200mg) viên 3661
56 Carbimazol 5mg Carbimazol 5mg viên 541
57 Carbimazol 5mg Carbimazol 5mg viên 588
58 Carbimazole 5mg Carbimazole 5mg viên 290
59 Cefaclor 125mg Cefaclor TVP 125mg gói 1400
60 Cefalexin 500mg Cefalexin 500mg viên 730
61 Cefixim 200mg C-Marksans 200 (Cefixim 200mg) viên 2350
62 Cefoperazon + Sulbactam (500mg+500mg) Niforax (Cefoperazon + Sulbactam) lọ 18900
63 Cefotaxim 1g Santax (Cefotaxim 1g) lọ 10900
64 Cefotaxim 1g Cefabact (Cefotaxim 1g) lọ 11175
65 Cefpodoxim 200mg Auropodox 200 (Cefpodoxim 200mg) viên 9650
66 Ceftazidim 1g Zidimbiotic 1000 (Ceftazidim 1g) lọ 24880
67 Ceftazidim 1g Ceftaject (Ceftazidim 1g) lọ 19950
68 Ceftazidim 1g Bicefzidim (Ceftazidim 1g) lọ 15750
69 Ceftriaxon 1g Triaxo biotic 1000 (Ceftriaxon 1g) lọ 17800
70 Ceftriaxon 1g Ceftritina (Ceftriaxon 1g) lọ 18900
71 Cefuroxim 125mg Cefuroxim TVP 125mg H/10 gói gói 2200
72 Cefuroxime 250mg TV-Cefuroxime 250mg viên 2100
73 Celecoxib 200mg Mibecerex (Celecoxib 200mg) viên 730
74 Celecoxib 200mg Celecoxib 200 viên 1390
75 Cerebrolysin 10ml Cerebrolysin 10ml ống 101430
76 Cetirizin 10mg Kacerin (Cetirizin 10mg) viên 79
77 Cimetidin 300mg Cimedine 300mg (Cimetidin 300mg) viên 231
78 Cimetidin 300mg/2ml Cimetidin 300mg ống 2100
79 Cinnarizin 25mg Vinphastu (Cinnarizin 25mg) viên 84
80 Ciprofloxacin 0.3%/5ml Ciprofloxacin 0.3%/5ml lọ 3297
81 Ciprofloxacin 200mg/100m Biocip (Ciprofloxacin 200mg/100ml) chai 12600
82 Ciprofloxacin 500mg Sepratis (Ciprofloxacin 500mg) viên 600
83 Clarithromycin  500mg Clarithromycin Stada 500mg viên 5060
84 Clarithromycin 500mg Clarmark 500 (Clarithromycin 500mg) viên 7500
85 Clopheniramin 4mg Clopheniramin 4mg viên 42
86 Clopidogrel 75mg Clopidogrel 75MV viên 2700
87 Clopidogrel bisulfat 75mg PlaHasan - 75mg viên 4851
88 Cloramphenicol 0,4% Cloraxin 0,4% (Cloramphenicol 0,4%) lọ 5500
89 Colchicin 1mg Colchicine viên 449
90 DD lọc thận Acetat Kydheamo 1A (DD lọc thận Acetat) Can 145950
91 DD lọc thận Bicarbonat Kydheamo 1B (DD lọc thận Bicarbonat) Can 145950
92 Dexamethason 4mg/ml Dexamethasone 4mg ống 1050
93 Diazepam 10mg/2ml Diazepam 10mg/2ml ống 7560
94 Diazepam 5mg Diazepam 5mg viên 168
95 Diclofenac 50mg Diclofenac 50 viên 127
96 Diclofenac 75mg Diclofenac 75mg ống 1470
97 Diclofenac 75mg/3ml Diclofenac 75mg/3ml ống 945
98 Digoxin 0,5mg/2ml Digoxin 0,5mg/2ml ống 17850
99 Digoxin 0.25mg Digoxine Qualy 0.25mg (Digoxin) viên 735
100 Dihydro ergotamin mesylat 3mg Timmark (Dihydro ergotamin mesylat) viên 2200
101 Diltiazem 60mg Tildiem 60mg (Diltiazem) viên 1900
102 Diltiazem 60mg TilHazem 60 viên 987
103 Dioctahedral smectit 3g/20ml Grafort (Dioctahedral smectit 3g/20ml) gói 7900
104 Diosmectit 3g Diosmectit gói 999
105 Diosmin + Hesperidin (450+50)mg Dismin 500 (Diosmin + Hesperidin) viên 1785
106 Diosmin + Hesperidin (450mg+50mg) Hemoflon (Diosmin + Hesperidin) viên 1190
107 Dobutamin 250mg/20ml Dobusafe (Dobutamin) ống 49980
108 Dobutamin 250mg/20ml Dumin Injection (Dobutamin) ống 70000
109 Domperidon 10mg Domperidon viên 89
110 Domperidon 10mg Domperidon viên 200
111 Domperidon 1mg/mlx30ml Don-A (Domperidon 1mg/mlx30ml) chai 13125
112 Domperidon 50mg/5m Motinorm drops (Domperidon 50mg/5ml) chai 21000
113 Dopamin 200mg Dopamin 200mg/5ml ống 22975
114 Dopamin HCl 200mg/5ml Inopan injection 200mg (Dopamin 200mg) ống 14000
115 Doxycyclin 100mg Cyclindox (Doxycyclin 100mg) viên 1500
116 Drotaverin clohydrat 40mg/2ml Vinopa (Drotaverin clohydrat) ống 4725
117 Drotaverin clohydrat 40mg/2ml Vinopa (Drotaverin clohydrat) ống 5040
118 Enalapril 5mg Anelipra 5 (Enalapril 5mg) viên 189
119 Eperison 50mg Mysobenal (Eperison ) viên 987
120 Eperison 50mg Myotab tab (Eperison 50mg) viên 1365
121 Ephedrine Hydrochloride 10mg/ml Forasm ống 2100
122 Epinephrin (adrenalin) 1mg/ml Adrenalin 1mg/ml ống 3654
123 Erythropoietin 2000IU Eritromax 2000IU (Erythropoietin) ống 129500
124 Eucalyptin Eugintol Nature viên 560
125 Fenoterol + Ipratropium (0,5mg+0,25mg/20ml) Berodual Sol 20ml (Fenoterol + Ipratropium) ống 96870
126 Fenoterol+Ipratropium
(50mcg+20mcg / liều x 200 liều)
Berodual 10ml MDI (HFA) (Fenoterol+Ipratropium) Bình xịt 132322
127 Fentanyl 0,1mg/2ml Fentanyl 0,1mg/2ml ống 12600
128 Flunarizine 5mg Flunarizine 5mg viên 420
129 Furosemid 20mg/2ml Furosol (Furosemid 20mg/2ml) ống 2730
130 Furosemid 40mg Furostyl 40 (Furosemid 40mg) viên 200
131 Gabapentin 300mg Neurohadine (Gabapentin 300mg) viên 1900
132 Gentamicin 80mg/2ml Gentamycin 80mg/2ml ống 1365
133 Ginkgo biloba 40mg Biloba Stada (Ginkgo biloba) viên 736
134 Gliclazid 30mg Glisan 30 MR (Gliclazid 30mg) viên 714
135 Gliclazid 80mg Vacodedian 80mg (Gliclazid) viên 333
136 Gliclazid 80mg Vacodedian 80mg (Gliclazid) viên 417
137 Glucosamin 500mg Glucosamin 500mg viên 385
138 Glucose 30%/500ml Glucose 30% 500ml chai 15113
139 Glucose 30%/5ml Glucose 30%/5ml Kabi ống 1050
140 Glucose 5%/500ml Glucose 5% 500ml chai 8610
141 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 6.5mg Sustonit (Glyceryl trinitrat 6.5mg) viên 3800
142 Glyceryl trinitrat 10mg/10ml Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/1ml Injection ống 72975
143 Glyceryl trinitrat 2,5mg Nicerol 2,5mg (Glyceryl trinitrat) viên 609
144 Heparin 25000UI/5ml Wellparin (Heparin 25000UI/5ml) lọ 82950
145 Huyết thanh kháng dại 1000IU SAR 1.000IU (Huyết thanh kháng dại) lọ 294000
146 Huyết thanh kháng uốn ván SAT 1.500IU (Huyết thanh kháng uốn ván) lọ 17000
147 Hydrocortison 100mg Hydrocortison lọ 14490
148 Hyoscin  butylbromid 20mg/1ml Vincopane (Hyoscin  butylbromid) ống 6300
149 Ibuprofen 400mg Ibuprofen 400mg viên 280
150 Imipenem + Cilastatin (500mg+500mg) Raxadin (Imipenem + Cilastatin) lọ 231000
151 Insulin (30/70) Mixtard 30 HM Inj 100IU/mlx10ml (Insulin 30/70) lọ 217299
152 Insulin (30/70) 100IU/ml, 10m Scilin M30 100IU/ml, 10ml (Insulin) lọ 204000
153 Insulin (30/70) 100IU/ml, 10m Scilin M30 100IU/ml, 10ml (Insulin) lọ 97000
154 Insulin 30/70 100IU/ml, 10ml Humulin 70/30 Inj 100IU/ml, 10ml (Insulin 70/30) lọ 154998
155 Insulin 40UI/ml Scilin M 30 40UI/ml (Insulin) lọ 97000
156 Insulin bán chậm Humulin N Inj 100IU 10ml (Insulin bán chậm) lọ 212100
157 Insulin tác dụng nhanh 300IU/3ml Apidra solostar 300IU/3ml (Insulin 300IU/3ml) lọ 225000
158 Insulin tác dụng nhanh 40UI/m, 10ml Scilin R 40UI/ml (Insulin tác dụng nhanh) lọ 99000
159 Iobitridol 300mg/50ml Xenetix 300/50ml (Iobitridol) lọ 261999
160 Irbesartan 150mg Irsatim 150 (Irbesartan 150mg) viên 2198
161 Isofluran 100ml Isiflura (Isofluran 100ml) ml 3800
162 Isofluran 250ml Isiflura (Isofluran 250ml) ml 3300
163 Isosorbid Isosorbid dinitrat 5mg Biresort 5 (Isosorbid dinitrat) viên 357
164 Isosorbid mononitrat 60mg Imidu 60mg (Isosorbid mononitrat 60mg) viên 1785
165 Isosorbit dinitrat Biresort 10mg (Isosorbit dinitrat) viên 567
166 Kali clorid 600mg Kaldyum (Kali clorid 600mg) viên 1539
167 Kali clorid 600mg Kaleorid 600mg (Kali clorid) viên 2633
168 Kali Iodid+Natri Iodid (3mg+3mg) 10ml Posod EyeDrops 10ml (Kali Iodid+Natri Iodid) lọ 27800
169 Kaliclorid Kabi 10% Kaliclorid Kabi 10% ống 2751
170 Kẽm Gluconat 10mg/5ml, 60ml SiroZinC 60ml (Kẽm Gluconat 10mg/5ml, 60ml) chai 28000
171 Kẽm Gluconat 70mg Tozinax (Kẽm Gluconat 70mg) viên 498
172 Ketoconazol 200mg Etoral (Ketoconazol 200mg) viên 820
173 Kim tiền thảo Kim tiền thảo viên 348
174 Lactobacillus acidophylus Bailuzym (Lactobacillus acidophylus) gói 850
175 Lactulose 10g/15ml Laevolac (Lactulose 10g/15ml) gói 4500
176 Lamivudin 100mg Limatex (Lamivudin 100mg) viên 1890
177 Lansoprazol 30mg TV-Lansoprazol 30mg (Lansoprazol 30mg) viên 650
178 Levocetirizin 5mg Phulzine (Levocetirizin 5mg) viên 750
179 Levofloxacin 500mg Lefxacin tablet (Levofloxacin 500mg) viên 4800
180 Levofloxacin 500mg/100ml H2K Levofloxacin Infusion 500mg/100ml lọ 74000
181 Levofloxacin 500mg/100ml Getzlox 500mg IV (Levofloxacin 500mg/100ml) chai 48999
182 Levothyroxin 100mcg Berlthyrox 100mcg (Levothyroxin) viên 520
183 Levothyroxin 100mcg Berlthyrox 100mcg (Levothyroxin) viên 490
184 Lidocain 2%/2ml Lidocain Kabi 2% ống 683
185 Lidocain Hydroclorid 10%/38g Lidocain Hydroclorid 10%/38g lọ 115500
186 Lidocain+Epinephrin (2%+1/100.000) Medicain injection 2% (Lidocain+Epinephrin) ống 4880
187 Losartan 50mg Splozarsin (Losartan 50mg) viên 1048
188 Lysine+... Polyvitamin Unikids 100ml (Lysine+... Polyvitamin) chai 31500
189 Magnesi hydroxid+Nhôm hydroxid
+Simethicon (400mg+306mg+30mg)
Biviantac (Magnesi hydroxid+Nhôm hydroxid+Simethicon) viên 1400
190 Magnesi sulfat 15%/10ml Magnesi sulfat 15% ống 2625
191 Manitol 20% 250ml Manitol 20% 250ml chai 18900
192 Mecobalamin 500mcg Incobal Tab (Mecobalamin 500mcg) viên 1197
193 Meloxicam 7,5mg Meloxicam 7,5mg viên 83
194 Meloxicam 7,5mg Vinphaxicam (Meloxicam 7,5mg) viên 147
195 Mephenesin 250mg D-cotatyl 250mg (Mephenesin 250mg) viên 190
196 Metformin + Glibenclamid (850mg+5mg

Praymetfo (Metformin + Glibenclamid 
(850mg+5mg))

viên 4900
197 Metformin+Glibenclazmid (850mg + 5mg) Tyrozet Forte 850/5 mg
(Metformin+Glibenclazmid)
viên 1650
198 Methydopa 250mg Methydopa 250mg viên 882
199 Methyl Ergometrin 0,2mg/ml Methyl Ergometrin 0,2mg/ml ống 14400
200 Methyl Ergometrine 0,2mg Methyl Ergometrine 0,2mg ống 16170
201 Methyl Prednisolon 125mg Soli-Medon 125 (Methyl Prednisolon) lọ 58800
202 Methyl prednisolon 16mg Gomes (Methyl prednisolon 16mg) viên 1350
203 Methyl prednisolon 4mg Medisolone 4mg (Methyl prednisolon 4mg) viên 500
204 Methyl Prednisolone 125mg Somidex (Methyl Prednisolone 125mg) lọ 61800
205 Methyldopa 250mg Methyldopa 250mg viên 1700
206 Metoclopramid 10mg/2ml Metoclopramid Kabi 10mg/2ml ống 1600
207 Metoprolol 50mg Sunprolomet 50 (Metoprolol 50mg) viên 3800
208 Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg viên 116
209 Metronidazol 500mg/100ml Metronidazol 500mg/100ml (Kabi Bidiphar) chai 11970
210 Metronidazol 500mg/100ml Metronidazol 500mg/100ml chai 25500
211 Midazolam 5mg Midanium (Midazolam 5mg) ống 16800
212 Misoprostol 200mcg Misoprostol Stada 200mcg viên 3999
213 Morphin 10mg Morphine ống 2940
214 Morphin 10mg/ml Opiphine 10mg/ml ống 27993
215 Moxifloxacin 0,5%, 5ml Eftimoxin 0,5% 5ml (Moxifloxacin 0,5%, 5ml) lọ 18900
216 Nabumeton 500mg Menulon Tab (Nabumeton 500mg) viên 3300
217 N-Acetylcystein 200mg Bifacold (N-Acetylcystein) gói 640
218 Nalidixic acid Nergamdicin  (Nalidixic acid) viên 746
219 Naloxone 0.4mg/ml Naloxone 0.4mg/ml ống 36750
220 Naloxone 0.4mg/ml Naloxone 0.4mg/ml ống 40798
221 Naloxone 0.4mg/ml Naloxone 0.4mg/ml ống 39900
222 Natri Bicarbonate 8,4%/10ml Sodium bicarbonate Renaudin 8,4%/10ml
(Natri Bicarbonate)
ống 22000
223 Natri clorid 0,9%/500ml Natriclorid 0,9% 500ml chai 8190
224 Natri clorid 0.9%/10ml Efticol 0.9%/10ml lọ 1575
225 Natri clorid+Kali clorid+Natri citrat+Glucose Oresol new gói 882
226 Natri hydrocarbonat 1.4% 250ml Natribicarbonat 1.4% 250ml chai 30345
227 Natriclorid 3% 100ml Natriclorid 3% 100ml chai 6825
228 Nefopam 20mg/2ml Nisitanol ống 4725
229 Neostigmin 0.5mg Neostigmin 0.5mg ống 6888
230 Netilmicin 100mg/2ml Zinfoxim (Netilmicin 100mg/2ml) ống 21000
231 Nhôm hydroxid + Magnesi hydroxid + Simethicon (0,3922g+0,6g+0,06g) Grangel (Nhôm hydroxid + Magnesi hydroxid + Simethicon) gói 2940
232 Nhôm oxid (Nhôm hydroxid+Magnesi hydroxid+Simethicon) Trimafort (Nhôm hydroxid+Magnesi hydroxid+Simethicon) gói 3600
233 Nifedipin 20mg Nifedipin T20 Stada Retard. viên 552
234 Nor adranalin 1mg/ml Levonor 1mg/ml (Nor adranalin) ống 31500
235 Nước cất pha tiêm 5ml Nước cất pha tiêm 5ml ống 693
236 Nystatin+Neomycin+Polymycin Valygyno (Nystatin+Neomycin+Polymycin ) viên đặt 4725
237 O xy dược dụng O xy dược dụng lít 17
238 Ofloxacin 200mg Oflicine (Ofloxacin 200mg) viên 683
239 Ofloxacin 200mg Vacoflox (Ofloxacin 200mg) viên 463
240 Olanzapin 10mg Olanxol (Olanzapin) viên 1575
241 Omeprazol 20mg Omeprazole 20mg viên 210
242 Omeprazol 20mg Kagasdine (Omeprazol) viên 238
243 Omeprazol 20mg Omeprazole 20mg viên 210
244 Omeprazol 40mg Mocetrol (Omeprazol 40mg) lọ 52500
245 Omeprazol 40mg Omparis Injection (Omeprazol 40mg) lọ 27500
246 Oxomemazin+Guaifenesin
+paracetamol+Natribenzoat
Toplizil (Oxomemazin+Guaifenesin
+paracetamol+Natribenzoat)
viên 240
247 Oxy già Oxy già chai 1890
248 Oxy già Oxy già chai 1800
249 Oxytocin 5UI/ml Oxytocin 5UI/ml ống 4140
250 Oxytoxin 5UI/ml Vinphatoxin (Oxytoxin) ống 2730
251 Pantoprazol 40mg Naptogast 40 (Pantoprazol 40mg) viên 685
252 paracetamol + Codein
(500mg+300mg)
Eftimol 30 (paracetamol + Codein phosphat) viên 819
253 Paracetamol 150mg Dopagan 150-Effervescent (Paracetamol) gói 735
254 Paracetamol 150mg Biragan 150 viên 1596
255 Paracetamol 150mg Dopagan 150-Effervescent (Paracetamol) gói 735
256 Paracetamol 1g/100m Paracetamol -Bivid (Paracetamol 1g/100ml) chai 39400
257 Paracetamol 1g/100ml Mucapten (Paracetamol 1g/100ml) chai 18900
258 Paracetamol 250mg Dopagan 250-Effervescent (Paracetamol) gói 651
259 Paracetamol 300mg Efferalgan 300mg Suppo (Paracetamol) viên đặt 2831
260 paracetamol 325mg Travicol 325mg (paracetamol 325mg) viên 160
261 Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg viên 105
262 Paracetamol 650mg Mypara ER (Paracetamol 650mg) viên 1000
263 Paracetamol 650mg Panactol 650 viên 165
264 Paracetamol+Ibuprofen (325mg+200mg) Atalzan (Paracetamol+Ibuprofen) viên 174
265 Pethidin 100mg/2ml Pethidin 100mg/2ml ống 14490
266 Phenobarbital 100mg Phenobarbital 100mg viên 231
267 Phenytoin 100mg Phenytoin 100mg viên 210
268 Piracetam 1g/5ml Vinphacetam 1g/5ml (Piracetam 1g/5ml) ống 3360
269 Piracetam 1g/5ml Piracetam 1g/5ml ống 2940
270 Piracetam 400mg Vinphacetam (Piracetam 400mg) viên 336
271 Piracetam 800mg Piracefti 800mg (Piracetam) viên 378
272 Povidine iodine 10%-130ml Povidine iodine 10%-130ml chai 19950
273 Pralidoxim 500mg/20ml Daehanpama (Pralidoxim 500mg) ống 54000
274 Prednisolone 5mg Prednisolone 5mg viên 170
275 Progesterone 25mg/ml Progesterone 25mg/ml ống 8200
276 Promethazin 50mg/2ml Pipolphen 50mg/2ml ống 12600
277 Propofol 1% 20ml Propofol 1% Fresenius ống 89250
278 Propranolol (Hydroclorid) 40mg Dorocardyl (Propranolol 40mg) viên 273
279 Ringer Lactate 500ml Ringer lactate 500ml chai 8400
280 Rocuronium bromid 50mg/5ml Fada Rocuronio (Rocuronium bromid) ống 87999
281 Rocuronium bromid 50mg/5ml Fada Rocuronio (Rocuronium bromid) ống 86899
282 Rocuronium Bromide Rocuronium Bromide Injection ống 95000
283 Salbutamol  +Ipratropium ( 2.5mg +0.5mg/2.5ml) Combivent 3mg+0.52mgx2.5ml (Ipratropium 0.5mg+Salbutamol 2.5mg) ống 16074
284 Salbutamol 2,5mg/2,5ml Hivent 1mg/ml, 2.5ml (Salbutamol 2,5mg/2,5ml) ống 3507
285 Salbutamol 2mg Salbutamol 2mg viên 52
286 Salbutamol sulfat 100mcgx 200 liều Serbutam 100mcg (Salbutamol sulfat) Bình xịt 67986
287 Salbutamol sulfat 2.5mg/2.5ml Ventolin Neb Sol 2,5mg/2.5ml ống 4575
288 Sắt fumarat + acid folic + cyanocobalamin + ascorbic acid + vitamin B6 + ®ång sulfat Fudilac (Sắt fumarat + acid folic +  vitamin B6 + cyanocobalamin + ascorbic acid ++ ®ång sulfat) viên 1700
289 Simvastatin 10mg Lipisim 10mg (Simvastatin 10mg) viên 1000
290 Simvastatin 20mg Simhasan 20 (Simvastatin 20mg) viên 1176
291 Sorbitol 5g Sorbitol 5g gói 399
292 Spiramycin 1,5NUI Doropycin 1,5 (Spiramycin 1,5NUI) viên 1407
293 Spiramycin 3MUI Spibiotic 3MUI (Spiramycin 3MUI) viên 2835
294 Spiramycin 3MUI Spiramycin 3MUI viên 2790
295 Spironolacton 25mg Verospiron 25mg (Spironolacton 25mg) viên 2100
296 Spironolacton 25mg Spinolac 25mg (Spironolacton 25mg) viên 1218
297 Sulpirid 50mg TV-Sulpirid 50mg (Sulpirid 50mg) viên 195
298 Suxamethonium 100mg Suxamethonium 100mg ống 18375
299 Suxamethonium 100mg/2ml Suxamethonium 100mg/2ml ống 16300
300 Tenofovir 300mg Minovir 300mg (Tenofovir) viên 8001
301 Tenofovir 300mg Tenofovir BVP (Tenofovir 300mg) viên 9000
302 Terbutalin sulfat 0,5mg/1ml Vinterlin (Terbutalin sulfat 0,5mg/1ml) ống 6930
303 Terbutaline 0.5%/ml Bricanyl Inj/0.5%/ml ống 11990
304 Terpin codein (100mg+10mg) Terpin codein (100mg+10mg) viên 310
305 Theophylin 300mg Theostat L.P.Tab.300mg (Theophylin) viên 2579
306 Tobramycin + Dexamethason Tobcol-dex (Tobramycin + Dexamethason) chai 11550
307 Tobramycin 0,3%/5ml Tuflu (Tobramycin 0,3%/5ml) lọ 25800
308 Tobramycin 0,3%/5ml Biracin - E (Tobramycin 0,3%/5ml) lọ 7980
309 Tobramycin 0.3%/5ml Tobcol 5ml (Tobramycin 0.3%/5ml) chai 7770
310 Tranexamic acid 250mg Tranecid 250mg (Tranexamic acid) viên 1050
311 Tranexamic acid 250mg Cammic (Tranexamic acid 250mg) ống 5880
312 Tricalcium phosphat 0,6g Ostocan 0,6g (Tricalcium phosphat) gói 1890
313 Trihexyphenidyl 2mg Danapha-Tri hex 2 (Trihexyphenidyl 2mg) viên 189
314 Trimebutin maleat 100mg Maldiv (Trimebutin maleat  100mg ) viên 1090
315 Trimetazidin 20mg Eftifarene 20mg (Trimetazidin 20mg) viên 147
316 Trimetazidin 35mg Bustidin MR (Trimetazidine HCl 35mg) viên 800
317 Vắc xin phòng bệnh dại Abhayrab 0,5ml lọ 147000
318 Vắc xin phòng Uốn ván VAT (Vắc xin phòng Uốn ván) ống 8000
319 Vaccin phòng bệnh viêm gan B tái tổ hợp Heberbiovac lọ 45045
320 Vacxin phòng bệnh viêm gan B r-HBvax (Vacxin phòng bệnh viêm gan B tái tổ hợp) lọ 59220
321 Valproat Natri 200mg Depakine 200mg (Valproat Natri 200mg) viên 2478
322 Valproat Natri 200mg Sodium Valproat (Valproat Natri) viên 525
323 Valproat Natri 200mg Depakine 200mg (Valproat Natri 200mg) viên 2478
324 Vancomycin 500mg Vancomycin Hydrochloride for Injection USP lọ 92500
325 Vancomycin 500mg Vancomycin 500mg hộp 47460
326 Verorab Verorab 0.5ml lọ 153825
327 Vitamin A+Vitamin D (5000UI+400UI) Vitamin A-D viên 200
328 Vitamin B1+B6+B12 (125mg+125mg+125mg) Phacotrivita (Vitamin B1+B6+B12) viên 294
329 Vitamin B12 1000mcg/ml Vitamin B12 Kabi 1000mcg ống 735
330 Vitamin B6+Magnesi lactat (5mg+470mg) Magnesium B6 (Vitamin B6+Magnesi lactat) viên 189
331 Vitamin C 1g Vitamin C 1g viên 861
332 Vitamin C 250mg Vitamin C 250mg viên 146
333 Vitamin C 250mg Vitamin C 250mg viên 160
334 Vitamin C 500mg Vitamin C 500mg viên 290
335 Vitamin C 500mg Zenvimin C 500 (Vitamin C 500mg) viên 160
336 Vitamin C500mg/5ml Cevita 500 (Vitamin C500mg/5ml) ống 1785
337 Vitamin K1 1mg/1ml Vinphyton 1mg/1ml (Vitamin K1) ống 3150
338 Vitamin PP 500mg Vitamin PP 500mg viên 390
339 Vitamin PP 500mg Vitamin PP viên 315
340 Vitamin PP 500mg Vitamin PP viên 229
341 Vitamine E 400mg Epalvit 400 (Vitamine E 400mg) viên 672
         

Đức Linh, ngày       tháng       năm 2015

 

Trưởng khoa Dược 

 

 

 

BẢNG BÁO VTYT TIÊU HAO NĂM 2015

BẢNG BÁO VTYT TIÊU HAO NĂM 2015...

icon HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Top